Danske Orkesterdirigenter (DO) er stiftet i august 2000, som en landsforening for dirigenter, der fortrinsvis dirigerer amatørorkestre.
Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig for den instrumentale amatørmusik. Formålet med DO er at fremme interessen for dirigentkulturen, lokalt, regionalt og internationalt samt skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningens medlemmer.

  

 Danske Orkesterdirigenter (DO) er stiftet i august 2000, som en landsforening for dirigenter, der fortrinsvis dirigerer amatørorkestre.
Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig for den instrumentale amatørmusik. Formålet med DO er at fremme interessen for dirigentkulturen, lokalt, regionalt og internationalt samt skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningens medlemmer.

Sankt Annæs elever stillede op

DO tilbyder kurser flere gange om året, hvor man videreudvikler sine færdigheder ved at dirigere f.eks. et symfoni-, harmoniorkester, Brass Band eller et Big Band. En professionelt erfaren dirigent og underviser giver feedback på præstationerne indenfor bl.a. slagteknik, form, finmotorik og musisk indlevelsesevne - essentielle områder i rollen som dirigent.
I oktober samledes DO på Sankt Annæ Gymnasium, hvor skolens unge Big Band på godt 20 engagerede og talentfulde gymnasieelever stillede op for at levere musikken til dirigenterne. Musikerne var fantastiske i rytmik, og havde den klare fordel, at de i sammenligning med klassiske musikere, ikke behøver så meget "servicering" undervejs. Med andre ord, de kan hurtigt og knivskarpt komme med indsatser uden for meget tegngivning fra dirigenten, der så til gengæld kan visualisere musikkens form og komponistens intention. Det var tydeligt for alle tilskuerne – AKKS´ udsendte inkluderet – at dette virkede effektivt, og at det gav gode erfaringer for alle deltagere på kurset.

Evaluering og udvikling
Hver dirigent på kurset fik deres tur til at dirigere foran Big Bandet. Efterfølgende samledes dirigenterne til en evaluering med kursuslederen, Aarhus Jazz Orchestras Lars Møller, som også havde optaget de enkelte dirigenter på video. Evalueringen gik på, at påpege de gode ting, som de enkelte udførte, og som andre kunne lade sig inspirere af og omtale det der er unødvendigt – keep it simple. For Steen Finsen, som er dirigent og formand for DO sagde, er disse kurser en vigtig del af foreningens eksistens. Ikke mindst er evalueringen langt hen ad vejen dét, der skaber personlig udvikling og indsigt i metiéren som dirigent.

- For mig var den største lære det store ansvar rytmegruppen har og tager i nummerets forløb, men også hvor svært de har det med at følge et "klassisk" gradvist reguleret tempo.

For Steen og så mange andre i hans sted, handler det om at have muligheden for at udvide sin horisont kreativt sammen med musikere, specielt indenfor det område som han og andre entusiaster brænder for – nemlig at dirigere musik. DO kan syne som en lille del af dansk amatørmusik, men da der i hele den musikalske fødekæde fra lille fløjte-Per til voksne stryger-Lone er en dirigent på spil som coach, fortjener dirigenter konstant udvikling, og ikke mindst stor opmærksomhed nu og fremadrettet fra alle lag i kulturlivet.

Af Thomas Rasmussen